.

Referencias bibliograficas.


AGUILÓ ADROVER, C. (1974), Can Bennàsser i Can Jordi: Declaracions d’un vell pagès sobre aquests pobnlats. Setmanari Felanitx, 14-9-1974
AGUILÓ, C., COVES, J., CARRERAS (1979), Troballa de dues espases en el poblat tgalaiòtic de Can Jordi, BSAL, XXXVII, 418-423.
AGUILÓ, C., COVES, J. (1974), Aportacions al coneixement de l’epigrafia mallorquina. Comarca de Santanyí, BSAL, XXIV, 518-535.
AGUILÓ ADROVER, C., MASCARÓ PASARIUS, J. (1969), Noticias para la carta arqueológica de la comarca de Santanyí, BSAL, XXXIII, 113 i 115.
CATÀLEG DE PROTECCIÓ DELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, Ses Talaies de Can Jordi, Codi JA 6
CARRERAS ESCALAS, J. (2001), El depósito de bronces talayóticos de Can Jordi (Santanyí): Nuevas aportaciones, BSAL, 57, 13-28.
FERRER PONS, J. (1936), Carta arqueológica parcial de Santanyí. Ms. Seminari Sig. 68/479 (vol. núm. 719).
MASCARÓ PASARIUS, J. (1958), Mapa General de Mallorca. Palma.
MICÓ, R. (2005), Cronología absoluta y periodización de la prehistoria de las islas baleares, Oxford, British Archaeological Reports, International Series, 1373.
PARERA, J. (1925), Monuments Prehistòrics de Santanyí, Sa Marjal. Sa Pobla.
PONS i HOMAR, G. (1999), Anàlisi espacial del poblament al pretalaiòtic final i al talaiòtic de Mallorca. Col·lecció La Deixa, 2, Monografies del Patrimoni Històric, Consell De Mallorca. Palma.